PRICES

 

Всички посочени цени са финални в лева (BGN) не се начислява  ДДС !

*** създадените кройки остават единствено и само собственост на поръчителя – не се предоставят на други клиенти. Кройките се издават на клиента при поискване в дигитален формат