КОНСТРУИРАНЕ

Проектиране и разработване на кройки за мъжки, дамски и детски облекла.

  • КОНСТРУИРАНЕ И МОДЕЛИРАНЕ НА ОБЛЕКЛО- създаване на базова кройка от скица, снимка или ушита мостра с предоставени от клиента обмерни данни или таблица съставена от нас .
  • КОРЕКЦИИ – на вече съществуващи или предоставени от клиента кройки. Корекциите могат да се отнасят както за промяна на обмерните данни така и за дизайн промяна на модела.

Създадените кройки се съхраняват в нашата база данни за винаги и във всеки един момент могат да бъдат предоставени на клиента в дигитален формат DXF/AAMA или на хартия.https://pintex-bg.com/cadcam-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%93%d0%a0%d0%90%d0%94%d0%98%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%95/