CAD/CAM услуги

PinTexBG  предлага пълна гама CAD услуги за шевното производство.

Проектиране и конструиране на базова кройка/модел от скица, обмерни данни или ушита дреха. Моделиране и корекции на вече съществуващи кройки предоставена от клиента. Градиране на кройки по размери и ръстове. Конвертиране на файлове от и към различни CAD програми за конструиране на облекло. Нареждане на маркери/настили за кроене с минимален отпадък на плат. Плотиране на готови чертежи и създаване на файлове за плотиране. Изготвяне на предварителни разходни норми на материалите и изготвяне на прилежащата техническа документация за моделите. Използваме лицензиран CAD/CAM software JULIVI. https://pintex-bg.com/cadcam-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/%d0%9a%d0%9e%d0%9d%d0%a1%d0%a2%d0%a0%d0%a3%d0%98%d0%a0%d0%90%d0%9d%d0%95/