3D моделиране

3D моделирането и визуализацията на облекло е модерен, екологичен и бърз начин за изграждане на предварителен преглед на модна колекция.

Чрез 3D визуализацията се пести време за доставка на материали, за изработване на прототипи, заснемане на мостри/модели и в същотот време е напълно екологичен без никакви отпадъци и вреда за околната среда.

PinTexBG предлага 3D визуализация на разработените кройки. Този метод успешно замества предварителен преглед и селектиране на модели от колекция, така също и заснемане на модели облекла за онлайн магазини.