ЦЕНИ

цените са валидни от 01 Март 2019г.

  • Цените се формират на база брой детайли в модела.
  • За комплексна поръчка (конструиране, градиране и редене на маркери) се изготвя индивидуална оферта при запитване.
  • Срока за изпълнение на поръчка е от 3 до 7 работни дни – потвърждава се допълнително

Всички посочени цени са в лева (BGN) СЪС включено  ДДС !

 

*** създадените кройки остават единствено и само собственост на поръчителя – не се предоставят на други клиенти. Кройките се издават на клиента при поискване в дигитален формат DXF/AAMA

КОНСТРУИРАНЕ

(на базов размер по мостра или скица с предоставени обмерни данни )

 

БЛУЗА…………..…………………….…..   45,0лв       до 5детайла;

ЕЛЕК……………………………………..…   45,0лв       до 5детайла;

ПОЛА…………………………………….…   50,0лв       до 5детайла;

РОКЛЯ………………………………..…..    80,0лв       до 8детайла;

РИЗА……………………………………….   80,0лв.      до 8детайла;

ПАНТАЛОН…………………….……..…   80,0лв       до 8детайла;

ГАЩЕРИЗОН………………….……….. 110,0лв       до 12детайла;

САКО/ПАЛТО/ЯКЕ………….………   150,0лв       до 12детайла;

***всеки допълнителен детайл за конструиране се заплаща по 7,0лв.

*** в цената е включена (след прошиване на модела от клиента за проверка) корекция на кройката при несъответствие на исканите обмерните данни, която не променя първоначалния дизайн на модела

***еднаквите детайли за ляв и десен се броят за един

 

ГРАДИРАНЕ

(до 6 размера по предоставени обмерни данни )

 

БЛУЗА…………..………………………….   45,0лв       до 5детайла;

ЕЛЕК………..…………….…………………   45,0лв       до 5детайла;

ПОЛА…..……………………………..……   50,0лв       до 5детайла;

РОКЛЯ………………………………..…..    80,0лв       до 8детайла;

РИЗА………………………………………    80,0лв.      до 8детайла;

ПАНТАЛОН………….………………..…   80,0лв       до 8детайла;

ГАЩЕРИЗОН……………….………….. 110,0лв       до 12детайла;

САКО/ПАЛТО/ЯКЕ..…..……………   150,0лв       до 12детайла;

***всеки допълнителен детайл за градиране се заплаща по 5,0лв.

***базовия размер не се брои за размер за градиране

*** градиране над 6 размера се таксува по 10,00лв. за всеки размер

***градиране на ръстова група ВИСОКИ/НИСКИ се таксува по 30,00лв. за всяка ръстова група

 

РЕДЕНЕ НА МАРКЕРИ

МИНИМУМ ………….……………..…   10,0лв       до 40детайла;

ДЮС….…………….…………………..…   0,26лв       до 1800детайла;

ДЮС……………………………………….   0,21лв       над 1800детайла;

РАЙЕ/КАРЕ……………..……….….….   0,35лв       до 1800детайла;

РАЙЕ/КАРЕ……………..……….…..…   0,30лв       над 1800детайла;

ПРЕДВАРИТЕЛЕН РАЗХОД…..…   25,0лв       до 2-ва материала; над 2-ва матер. Х 10,0лв на материал

ПЛОТИРАНЕ НА ХАРТИЯ.………    1,40лв       за 1mt/L;

*** цената е за 1бр. положен детайл в маркера

*** при редене на маркери за производство в цената е включено опис на накатите и среден разход на материал

 

ДИГИТАЛИЗИРАНЕ

МИНИМУМ…………..………………..…   25,0лв       до 5детайла; над 5дет. Х 2,0лв на детайл

 

ДРУГИ УСЛУГИ

ПРОБА НА МОСТРА…………………   50,0лв       на час; (минимум таксуване 1час)

КОНСУЛТАЦИИ….………………….   100,0лв       на час; (минимум таксуване 1час)

ИЗМЕРВАНЕ ВА МОСТРА……..….   35,0лв       до 10мерки;

ИЗМЕРВАНЕ НА КРОЙКА….…….    50,0лв       до 10мерки;

ТАБЛИЦА ОБМЕРНИ ДАННИ…..   50,0лв       до 10мерки;

ТАБЛИЦА ЗА ГРАДИРАНЕ……..… 100,0лв       до 10мерки / 6 размера;

ТЕХНИЧЕСКА СКИЦА…………….…   30,0лв

СПЕШНИ ПОРЪЧКИ……….…….…..   + 50%       в рамките на 24часа;

*** цените за измерване на мостра и кройка се отнасят за модели, които не са разработвани от нас!